Zakład
Torowy

Zakład Torowy Spółka z o.o. we Wrocławiu powstała w 1995 r. w wyniku restrukturyzacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego we Wrocławiu. Od początku istnienia Spółka w oparciu o przejęte doświadczenia i wprowadzając nowe technologie wykonuje:

 • remonty torowisk tramwajowych
 • konserwację zwrotnic i torów tramwajowych
 • realizuje kompleksowo nowo budowane torowiska tramwajowe
 • konserwację zwrotnic z napędem elektrycznym
 • wszelkiego rodzaju elementy torowe a w szczególności:
 1. zwrotnice tramwajowe z iglicami manganowymi lub z iglicami typu kolejowego
 2. rozjazdy i skrzyżowania według dokumentacji zlecającego
 3. przyrządy wyrównawcze z szyn S49 lub Ri 60N
 4. poprzeczki płaskie i okrągłe
 5. realizujemy również inne nietypowe elementy torowisk, np.: skrzyżowania torów tramwajowych z bocznicami kolejowymi, skrzyżowania torów podsuwnicowych z bocznicami itp.
 6. posiadamy park maszynowy umożliwiający wyginać kształtowniki (dwuteowniki, ceowniki) o dużych gabarytach na dowolne promienie.
 7. możemy wykonywać ponadto inne prace spawalniczo – ślusarskie, oraz usługi z wykorzystaniem koparko-ładowarki i ładowarki.

W rozjazdach produkowanych przez ZT Sp. z o.o. stosowane są napędy różnych producentów, w zależności od życzenia zamawiającego.

Zakład Torowy Sp. z o.o. posiada Aprobatę Techniczną IK na Tramwajowe Rozjazdy i Skrzyżowania.